lista

 

Vítáme vás

 

Rozhodnutím představenstva družstva
se zvýšilo pachtovné za propachtované pozemky za rok 2021.
Pachtovné bylo navýšeno dle typů uzavřených smluv,
a to jednorázově za rok 2021
Navýšené pachtovné bylo spolu s daní z nemovitosti
vyplaceno dle podmínek sjednaných v pachtovních smlouvách
nejdéle do 31. 3. 2022.
V případě zájmu podáme bližší informace
k navýšení pachtovného či konkrétní smlouvě
na tel. č. 565 394 193 či na e-mailu: puda@vodnovacerekev.cz.

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Představenstvo družstva vypisuje
"Výběrové řízení"
na pozici předsedy představenstva družstva.
Bližší informace podá pan Josef Zabloudil
Kontakty: telefon 603 286 284, e-mail: predseda@vodnovacerekev.cz

 

GDPR

 

foto1 foto 2 foto 3 foto 4 foto 5 foto 6